Kĩ thuật trồng giống Đại táo

1. Thời vụ trồng:

Các tỉnh phía Bắc trồng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Các tỉnh phía Nam trồng vào mùa mưa ( tháng 5 đến tháng8 )

2. Đất trồng:

Táo là cây ít đòi hỏi về điều kiện đất đai so với cây trồng khác , nhưng tốt nhất là trồng trên đất phù sa , đất giàu mùn , tưới tiêu thuận lợi.

3. Mật độ trồng:

400-600cây/ha với khoảng cách 5 x( 4-5 )m. Để có sản lượng cao ngay năm đầu ta có thể trồng mật độ tăng gấp đôi ( 5 x 2 , 5m ) , cứ 2 hàng táo nên đào một rãnh nước rộng 50cm , sâu 40-50cm để tưới tiêu.

4. Trồng táo theo hốc:

Hố với kích thước rộng 60-70cm , sâu 60-70cm được bón lót phân vào hố trước khi trồng từ 5-10 ngày , với 30-50kg phân chuồng hoai mục+1 , 5-2 , 0kg supelân hoặc phân hữu cơ vi sinh
- Cây táo giống được trồng sâu cách mắt ghép 10cm. Trồng xong đập chặt xung quang gốc.

5. Chăm sóc:

Thường xuyên tưới và giữ đủ ẩm cho cây nhanh bén rễ , ra chồi lộc.

6. Phân bón :

Táo tuổi 1 , 2 bón 200-300kg Urê +100-200 kg Kali + 300 kg Supe lân/1năm/ Từ tuổi 3 trở đi mỗi ha cần bón 400-500kg Urê + 200-300 kg Kali + 400-500Kg Supelân. Lượng phân trên được chia làm 3 đợt bón. Đợt 1 sau trồng ( sau đốn ) từ 30-35 ngày , với 30-50 kg phân chuồng hoai mục + 1/3 lượng phân hóa học/1hốc cây. Đợt 2 bón trước khi ra hoa rộ với 1/3 lượng phân khoáng trên. Đợt 3 bón khi cây vừa đẫy quả , bón hết số phân còn lại.

7. Phòng trừ sâu bệnh:

ở giai đoạn sinh trưởng mạnh , táo thường bị bọ xít xanh , rệp dính , sâu gặm quả phá hại , dùng Sherpa 0 , 1-0 , 15% phun. Bệnh sương mai có thể dùng một trong các loại thuốc sâu : Boocđô 1% , Ridomill 75WP 0 , 15-0 , 2% , Zineb 80WP 0 , 25% phu vào buổi chiều mát. Bệnh phấn trắng dùng Byleston hoặc Avil 0 , 1% để phun

8. Đốn táo:

Giống Đại Táo.15 sau khi kết thúc thu hoạch vào giữa tháng 3. Tuổi 1 cắt cành ghép chính , để ngừa lại 20-25cm. Tuổi 2 đốn để lại 40cm cành ghép và để lại 3 thân chính ở thế chân kiềng. Tuổi 3 trở đi đốn cách vết cũ 15-20cm.

9.Thu hoạch:

Thu vào thờ điểm quả chín cho chất lượng ngon , khi quả to đẫy màu vàng sáng là thu được.

Tác giá nội dung : BeeHiep