Hướng dẫn trồng cây khoai tây KT2

Để đảm bảo năng suất, phẩm chất và hạn chế bệnh, nên dùng củ giống sản xuất trong vụ xuân cho vụ đông. Bón phân chuồng hoai muc và bón lót là chủ yếu, bón thúc sớm.
Trong vụ xuân cần chọn đất cao, dễ tiêu thoát nước, đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu dinh dưỡng.

Sâu bệnh hại cây khoai tây KT2

1. Sâu hại:

* Rệp sáp hại khoai tây
phương pháp phòng trừ: Không dùng củ khoai tây có rệp làm giống , bón phân cân đối , hợp lý; phòng trừ bằng một trong các loại thuốc: Penbis , Supracid , Oncol , Bi 58 50 EC , ...theo liều khuyến cáo trên nhãn mác.
* Sâu khoang:
phương pháp phòng trừ: Sử dụng Sherpa 5 EC , Trebon 10EC , hoặc Pegasus 500 SC...theo liều khuyến cáo ghi trên nhãn mác.

2. Bệnh hại:

* Bệnh sương mai:
phương pháp phòng trừ: ứng dụng các phương pháp phòng trừ tổng hợp như chọn giống tốt , kháng bệnh , trồng đúng thời vụ , đúng mật độ , bón phân cân đối , hợp lý...Dùng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Boocđo 1% , Zinep 0 , 2-0 , 3% , Ridomil...
* Bệnh héo xanh vi khuẩn:
phương pháp phòng trừ: Luân canh các loại cây trồng như mía , ngô , bông; Dùng giống kháng bệnh; Vệ sinh đồng ruộng , thu dọn tàn tích , cỏ dại trên ruộng mang đốt trước khi gieo trồng; Tăng cường bón vôi , phân chuồng; xử lí đất trước khi trồng bằng thuốc Chloropierin với lượng 300kg/ha ( trước khi trồng 10 ngày ).
* , Nếu bị bệnh thối thân , xoăn lá...tốt nhất là dùng Zinep 80WG , RidomilMZ 72 WP , Anvil 5SC...theo liều khuyến cáo ghi trên nhãn mác.