Trong những năm qua, cùng với Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã tiến hành triển khai mô hình sản xuất lúa giống nông hộ ở 3 tỉnh Hòa Bình, Nghệ An và An Giang. Theo đánh giá của đại diện Oxfam, sản xuất lúa nông hộ giúp giảm chi phí trung gian và nhiều chi phí sản xuất khác, mang lại lợi nhuận cao hơn cho người sản xuất giống.

Câu lạc bộ (CLB) sản xuất lúa giống xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) là một điển hình trong mô hình sản xuất giống lúa nông hộ. Với diện tích 5ha, trung bình mỗi vụ CLB này sản xuất được 20 tấn lúa giống. So với các doanh nghiệp, chi phí sản xuất lúa giống của các nông hộ giảm đi tới 50%. Cũng theo tính toán, nếu sử dụng giống cộng đồng trong làng, xã sản xuất ra, mỗi 1ha trồng lúa thương phẩm sẽ tiết kiệm được 585.000 – 715.000 đồng/vụ.