SẦU RIÊNG THÁI LAN

* Khoảng cách trồng:
- Sầu riêng là cây thân gỗ cao to, ưa sáng do đó phải trồng thưa để vườn được thông thoáng, cây khoẻ mạnh, có thể trồng với khoảng cách 8 - 12m/cây, mật độ 120 cây/ha.
* Chuẩn bị đất trồng:
- Hố trồng có thể đào với khoảng cách 0,6 x 0,6 x 0,6m
-Trên vùng đất có địa hình thấp, nên xẻ liếp, mương để giúp thoát nước tốt, nâng cao tầng canh tác.
- Sau khi chuẩn bị hố trồng 7-10 ngày tiến hành đặt cây con vào hố trồng. Nếu trồng bằng cây ghép mắt nên xoay mắt ghép về hướng gió chính trong năm. Sau trồng nên lấp đất ngang mặt bầu cây con, che bóng và tưới nước ngay.
* Trồng cây chắn gió: Sầu riêng là cây cao to nhưng gỗ dòn dễ gãy, do đó nên chọn cây có độ cao hợp lý, khó đổ ngã và chắc gỗ để trồng xung quang vườn làm cây chắn gió cho sầu riêng.
* Tỉa cành, tỉa bớt hoa, tỉa bớt quả trên cây: Sầu riêng là loại cây cho nhiều hoa, số lượng hoa cao gấp nhiều lần số lượng quả cần có trên cây, do đó phải tỉa bớt hoa, chỉ giữ lại từng khóm hoa xa nhau trên cành. Khi đậu quả cần tỉa bỏ những trái: mọc dày đặc, trái méo mó, trái bị hại do sâu bệnh

BeeHiep