TÁO THÁI LAN

* Thời vụ trồng: thời gian trồng táo thích hợp là giữa hoặc cuối mùa mưa. 
* Cách trồng:
- Trồng theo theo ô vuông, khoảng cách cây 4-5m. Để tiết kiệm đất có thể trồng dày hơn, khi cây táo lớn thì đốn bỏ bớt. 
- Đào hố với kích thước 50 cm x 50 cm x 50 cm. 
- Bón lót phân chuồng hoai, phân hữu cơ sinh học HVP 401 B, vi lượng HVP Organic, vôi bột và super lân. Đào hố và bón phân lót trước khi trồng 15-20 ngày. 
* Bón phân: 
- Bón lót: mỗi hố bón 10 - 15kg phân hữu cơ hoai + Hữu cơ sinh học HVP 401B : 2 kg + Hữu cơ khoáng vi lượng HVP Organic 0,2 kg + 0,5 kg super lân + 1 kg vôi. 
- Bón thúc: Sau khi trồng được 20-30 ngày có thể pha loãng phân Urea và DAP để tưới cho cây. Lượng dùng là: 30g Urea + 50g DAP/gốc, mỗi tuần tưới 1 lần trong 1-2 tháng đầu.
* Chăm sóc:
- Cây táo rất cần nước, nhất là khi quả đang phát triển, nếu không đủ nước quả sẽ nhỏ và chát. Trồng táo phải đốn để cho cây trẻ lại mới có năng suất và chất lượng tốt. Có hai cách đốn là đốn phớt và đốn đau:
+ Đốn phớt: làm hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch. Cắt các cành đã cho quả chỉ để lại 1 đoạn 20-30cm. Trên đầu cành này sẽ cho nhiều cành nhỏ, có thể tỉa bớt chỉ để vài cành phân bố đều trên tán cây.
+ Đốn đau nhằm mục đích tạo tán từ khi cây còn nhỏ trên một năm tuổi đến khi lớn. Cắt cụt hết các loại cành, chỉ để lại một đoạn gốc của vài cành lớn đã ra trong năm trước, cây sẽ cho nhiều cành mới trẻ hơn, cho năng suất và chất lượng quả tốt hơn.

TÁO THÁI LAN

* Rệp sáp phấn (Planococcus lilacinus): 
- Rệp bám từng ổ trên đọt non, mặt dưới lá và chùm hoa, bên ngoài có lớp bột trắng bao phủ. Rệp chích hút nhựa làm lá và chùm hoa xoăn lại, đồng thời có nấm bồ hóng phát triển. 
- Phòng trừ: Có thể phun các thuốc như Supracide hay Suprathion, Bi 58 để phòng trị. 
* Sâu cuốn lá (Archips micaceana):
- Sâu non nhả tơ cuốn một hoặc vài lá thành tổ, nằm trong đó ăn lá.
- Phòng trị: Dùng các thuốc Pyrinex, Karate, Proclaim hay Selecron… để xử lý
* Ruồi đục quả (Bactrocera dorsalis): 
- Phòng trừ bằng các biện pháp không để quả chín lâu trên cây, thu nhặt tiêu huỷ các quả rụng. 
- Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ Metyleugenol (Vizubon-D). Khi quả đã già sắp chín phun ngừa bằng các thuốc Trigard, Fastac. 
- Biện pháp bao quả có tác dụng tốt hạn chế ruồi và sâu đục quả. 
* Bệnh phấn trắng (do nấm Oidium sp.):
- Phòng trừ bằng cắt bỏ tiêu huỷ bộ phận bị bệnh, phun các thuốc gốc đồng, lưu huỳnh, Anvil, Rovral, Topsin * Bệnh ghẻ (do nấm Venturia inaequalis): 
- Phòng trừ bằng các thuốc gốc đồng, hỗn hợp lưu huỳnh + vôi, Zineb, Carbenzim, Rovral

BeeHiep