Kĩ thuật trồng giống chuối tiêu hồng

1. Điều kiện đất trồng

Chuối tiêu hồng có thể được trồng trên đất phù sa , đất thịt nhẹ , bazan , những loại đất có độ hổng , độ xốp tốt , thoát và giữ nước và mùn 1 , 5 - 2% , tầng dày hơn 60 cm , độ pH từ 6 - 7 , 5. Nên tránh loại đất chua , đây là loại đất không tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Chuối tiêu hồng

2. Chuẩn bị đất trồng Chuối tiêu hồng

Đất trồng được cày sâu không lật 40 – 50 cm , bừa và làm sạch cỏ dại , có thể tiến hành trồng trọt cải tạo và cung cấp dinh dưỡng cho đất bằng cây phân xanh cũng như các cây giữ ẩm , chống xói mòn. 
Đào hố trồng: Trước khi trồng 1 tháng tiến hành đào hố , hố trồng có kích thước: rộng 40 cm , dài 40 cm , sâu 30 – 40 cm. 
Sau khi đào hố tiến hành bón lót cho cây với lượng phân cho mỗi hố như sau: 5 – 10 kg Phân chuồng + 0 , 2 kg Super lân + 0 , 1 kg Kali. Phân được trộn đều với lớp đất mặt sau đó lấp hố lại sao cho mặt hố sâu hơn mặt đất 5 – 10 cm.

3. Mật độ và khoảng cách trồng Chuối tiêu hồng

Mật độ trồng khác nhau tùy thuộc vào đất đai , điều kiện khí hậu , giống , phương thức trồng , trình độ thâm canh , khả năng lao động và chu kỳ kinh doanh của vườn Chuối tiêu hồng
Với điều kiện ở đồng bằng , mật độ trồng thích hợp là: 1 , 8 x 1 , 8 m tương đương 3.500 cây/ha.

4. Thời vụ và kỹ thuật trồng Chuối tiêu hồng

4.1. Thời vụ trồng: trồng vào 2 vụ: 
- Vụ Thu ( vụ chính ): Tháng 8 , 9 , 10 
- Vụ xuân: tháng 2 , 3 
Sau khi trồng cần ủ rác cho các cây và tưới giữ ẩm để cây mau bén rễ. 
4.2. Kỹ thuật trồng Chuối tiêu hồng: 
 Cây chuối tiêu hồng nuôi cấy mô được đóng trong những túi bầu , bởi thế khi trồng cần xé bỏ túi , để ý không làm vỡ bầu đất của cây Chuối tiêu hồng
Đặt cây Chuối tiêu hồng vào hố đã được đào sẵn sau đó lấp đất cao hơn mặt bầu 2 – 3 cm. Đất lấp vào đất phải cao hơn mặt ruộng để tránh nước đọng ở hố trồng. Khi lấp đất cần để ý không để đất rơi vào nõn của cây vì như vậy cây không phát triển được và có thể gây chết cây.

5. Kỹ thuật chăm sóc

Vườn Chuối tiêu hồng cần được luôn luôn chăm sóc đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt , sớm ra hoa và đạt năng suất cao. 

5.1. Tưới nước:

Thời gian hạn , ít mưa cần phải tưới.Chủ yếu thời kì khi cây phân hóa hoa ( sau trồng 8 - 10 tháng ) đến khi quả lớn đẫy. Theo tính toán tưới 1ha từ 30 – 63 m³/ha/ngày ( tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để đảm bảo 80% sức giữ ẩm của đất trồng ). 

5.2. Tỉa mầm , định chồi và vệ sinh vườn:

Trong thời kỳ nóng và ẩm , cây Chuối tiêu hồng thân mẫu con chồi nhiều , cần tỉa bớt chỉ định lại 1 - 2 chồi con và khống chế mật độ trong vườn cây , điều tiết sự sinh trưởng của cây mẹ và con. Việc định chồi phải làm luôn luôn bằng các phương pháp thủ công hay dùng hóa chất
song song với tỉa mầm , định chồi cần tiến hành vệ sinh như cắt bỏ lá khô , lá bệnh , cắt bỏ hoa đực , bao buồng bằng túi PE đục lỗ , phòng trừ cỏ dại , khơi rãnh tiêu nước cho vườn... 

5.3. Bón phân cho Chuối tiêu hồng

Nhu cầu dinh dưỡng cho Chuối tiêu hồng khá cao , đặc biệt phân kali , đạm là yếu tố ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến thời gian sinh trưởng , năng suất quả mà còn cả đến phẩm chất , khả năng chuyên chở , cất giữ quả. 
Lượng phân bón cho 1 cây như sau: Đạm 100 – 200 g , Lân 20 – 40 g , Kali 300 – 400 g; Phân hữu cơ 5 – 10 kg , bón trước khi trồng. 
Thời gian và cách bón Chuối tiêu hồng có thể chia làm các đợt sau: 
+ Bón trước khi trồng: Bón phân hữu cơ và 1/2 Lân + 1/4 Kali. 
+ Bón lần 2: Sau khi trồng 2 tháng , bón 1/4 Đạm , 1/2 Kali , bón nông , xới nhẹ trên mặt phối hợp ủ gốc cho cây. 
+ Bón lần 4: Bón nuôi quả Chuối tiêu hồng với 1/4 Đạm , 1/4 Lân và 1/4 Kali. 
Các loại phân sau khi bón cần phải vùi lấp tránh tiêu hao do quá trình oxy hóa. Phân hữu cơ có thể bón theo rãnh , bón lót. Có thể chia lượng phân thành ít đợt hơn , song cần để ý đến thời kì sau thu hoạch ,phân hóa hoa và nuôi quả. Ngoài ra , còn tu bổ cho cây các loại phân vi lượng bằng cách bón trực tiếp vào đất hoặc phun lên lá cùng với thuốc BVTV.