1. Giống cây

 Hiện nay, nhanong24h có nhiều giống ổi như: ổi Bo, ổi Đào, ổi Mỡ.... Gần đây, còn có một số giống mới không hạt như: ổi Xá Lỵ không hạt...

2. Thời vụ

Ở miền Bắc, Cậy ổi thường được trồng chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 10. Còn ở miền Nam trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 6.

3. Chuẩn bị đất và hố trồng

Đất trồng: Phải làm đất tơi xốp, giữ nước tốt, đối với tầng canh tác đất phải dày trên 50 cm. Cây ổi phát triển mạnh,cho năng suất cao, quả ngon khi được trồng trên đất phù sa.

Đào hố: Bón lót trước khi trồng 3-4 tuần và đào hố. Hố có kích thước 50 -50 -50 cm (dài-rộng-sâu). Mật độ trồng hàng cách hàng và cây cách cây từ 2,5 - 3,0m  tương đương khoảng1400 - 1500cây/ha.

4. Trồng cây

Phải tỉa hết các mầm dại ở gốc (nếu có) trước khi trồng.

Bỏ các vật liệu quanh bầu. Tiếp đó, đặt cây vào giữa hố, lấp đất ngập gốc ghép 5-10 cm. Cuối cùng, cắm cọc buộc giữ cây khỏi bị gió lay và tưới nước cho cây ngay.

5. Chăm sóc

Tạo tán: Cắt tỉa bỏ mầm dại từ gốc ghép thường xuyên. Bấm ngọn cho ra các cành cấp 2 khi cành ghép dài 40-50 cm và tiếp tục như thế cho cây ra cành cấp 3 thì dừng lại. Mỗi cây nên để tử 8 đến 10 cành

Tưới nước: tưới nước thường xuyên để đảm bảo độ ẩm cho cây ổi, để tránh tình trạng cây chết do ngập úng phải tháo nước ngay khi gặp trời mưa lớn

Để quả: Chỉ để lại 1 quả trên mỗi chùm hoa.

6. Bón phân

Bón lót: Tỷ lệ bón phân trên mỗi hố như sau: 5 kg phân chuồng mục + 0.5-1.0 kg lân super + 100g đạm urea + 100g kali 1 kg phân hữu cơ sinh học HVP 401B + 100g vi lượng HVP Oganic   + 0.5 kg vôi, đảo đều với đất bột (khoảng 2/3 độ sâu hố) đặt cây, sau đó cho hỗ hợp đất bột lên trên dày từ 10-15 cm.

Bón thúc: Sau khi cây trồng được một tháng: Mỗi gốc cây bón khoảng 0.1 - 0.2 kg NPK (16 /16/8). Sau đó mỗi tháng bón từ 0.1-0.2 kg/cây. Khi cây ra quả tiếp tục bón NPK (20/20/15), mỗi tháng bón khoảng 0.2 – 0.3 kg đến khi quả bắt đầu chín.

Sử dụng phân bón lá: Sau khi trồng được khoảng 10 ngày có thể dùng HVP 6/4/4 K-HUMAT phun và tưới vào gốc 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 -10 ngày giúp cây phục hồi và phát triển nhanh sau khi trồng. Tiếp đó, phun HVP 1001.S (16/16/8) để cây ra nhiều nhánh và dưỡng lá. Khoảng 6 – 12 tháng sau khi trồng, tùy từng giống cây  phun HVP 1601 2 lần, mỗi lần thường cánh nhau từ 7 đến 10 ngày.

Dùng HVP TĐT – Siêu ra hoa, đậu quả trong thời kỳ ra nụ chuẩn bị nở hoa

Dùng HVP SIÊU CANXI SIÊU BO trong thời kỳ mang quả để hạn chế rụng quả, tiếp đó muốn tăng trọng lượng quả thì dùng HVP 1001.S phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày

Phun HVP 1001.S (0 /25 /25) trước khi thu hoạch 20 ngày nhằm giúp tăng chất lượng quả thu hoạch.

7. Phòng trừ sâu bệnh

Để chống các bệnh chết cây, bạn không được tưới phân tươi, nước đã bị ô nhiễm cho cây. Phải phun ngay Sherpa 0.2-0.3%, Trebon 0.2%, hoặc bẫy bả sinh học như Vizubon  khi bọ noẹt, sâu ăn lá, dệt, dòi đục quả xuất hiện.

Có Bọc quả bằng túi polyetylen hoặc các vật liệu khác để phòng bệnh hại và màu sắc quả trông đẹp hơn.

8. Thu hoạch

Thu hoạch khi quả to đẫy, màu xanh chuyển sang sáng. Lưu ý: Các bạn nên thu hoach vào buổi sáng sớm, không nên phun thuốc bảo vệ thực vật  trước khi thu hoạch từ 10 đến15 ngày.

"NHANONG24H.COM sưu tầm"