Kỹ thuật canh tác giống cà chua lai VT3

1. Thời vụ:

Giống cà chua lai VT3 là giống có thể trồng trong vụ đông sớm và chính vụ:

vụ Đông sớm gieo hạt 15/8 - 5/9 , vụ Đông chính vụ gieo hạt 15/9 - 15/10 và vụ xuân hè 15/01 đến 05/02

2. Lượng giống cho 1 ha:

0 , 4 - 0 , 5kg ( cả dự phòng ). Giá thể qieo hạt được chuẩn bị 10-15 ngày trước khi gieo. Gieo hạt vào các khay , bầu... Sau khi gieo hạt xong rắc phủ một lớp giá thể mỏng. Cần tỉa cây đảm bảo khoảng cách 3-4 cm/cây hoặc mỗi cây/1 bầu. tuổi cây con từ 25-30 ngày vụ thu đông và 30-35 ngày vụ xuân hè ( 4-5 lá thật ).

3. Làm đất và  trồng cà chua:

-  Đất cày bừa kỹ , làm sạch cỏ và xử lý nấm bệnh. Lên luống rộng 1 , 4m ( cả rãnh luống ) , luống cao 25-30cm. 
- Mật khoảng , khoảng cách: Mật độ 3 , 0 - 3 , 2 vạn cây/ha với khoảng cách 70 ´ 40 - 45 cm.

4. Phân bón

 Lượng phân bón cho 1ha: 20 - 25 tấn phân hữu cơ , 250 - 300 kg urê , 500 - 600 kg supe lân , 250 - 300 kg kali và có thể bổ sung vôi bột nếu pH của đất < 5.
+ Bón lót: hết tất cả lượng phân chuồng , lân , 1/6 Sáu vị , 1/6 Kali , vôi bột vào rạch , đảo đều với đất , lấp đất trước khi trồng 2 - 3 ngày. 
+ Bón thúc lần 1: Sau trồng 10 - 15 ngày, bón 1/4 đạm + 1/4 kali. 
+ Bón thúc lần 2: Sau trồng 30 - 35 ngày , bón 1/4 đạm + 1/4 kali. 
+ Bón thúc lần 3: Sau khi thu quả lần đầu , bón hết số phân còn lại.

5. Chăm sóc sau trồng

- Tưới nước: Sau khi trồng luôn luôn tưới nhẹ nước cho cây mau bén rễ và hồi xanh. Luôn đảm bảo đủ ẩm cho cây. 
- Tỉa cành: tỉa những cành la , chỉ để lại 3 thân chính. Các nhánh là thân chính và 1 nhánh dưới chùm hoa đầu. 
- Cắm giàn: Sau trồng 25-30 ngày tiến hành cắm giàn cho cà chua , khi cây có thân lá phát triển tốt thì luôn luôn buộc cây , tỉa lá già cho thoáng gốc. 
- Phòng trừ sâu bệnh: thực hiện các phương pháp phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp ( IPM ). Sâu xanh , sâu đục quả dùng Padan 0 , 1% , Sherpa 25EC 0 , 1% , Cyperkill 10EC 0 , 1%... phun vào buổi chiều mát. Bệnh sương mai dùng Zineb 80WP 0 , 25% , Mancozeb 80BTN 0 , 25% , Daconil 75 WP 0 , 2% , Ridomill 72wp nồng độ 0 , 15%... phun cho cây.

6. Thu hoạch , bảo quản:

Thu hoạch đảm bảo thời gian cách ly sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật. Trước khi thu hoạch 20 - 25 ngày hạn chế tưới nước thuốc , bón phân để nâng cao chất lượng quả.