Kĩ thuật trồng chanh đào

1. Đất trồng chanh :  

Có thể nói đất nào cũng trồng được chanh: Đất đồi , đất phù sa , đất vùng đồng bằng , đất cát ven biển. Vấn đề là phải cải tạo nhiều hay ít trước lúc trồng. Chanh không ưa đất quá ẩm thấp liên tiếp hoặc quá hạn. Đất tốt là trồng nơi cao ráo , nhưng đủ nước. Vùng đất thấp , mùa mưa nước ngập phải đào mương , lên luống cao rồi trồng. Ở vùng đồi thì đào hố sâu , cho đất thịt vào hố , trộn phân để đất ải 1-2 tháng trước lúc trồng. Vùng đất cát nghèo dinh dưỡng người ta đào các hố rộn cho đất ruộng vào trộn với phân chuồng , phân xanh đã ủ , trồng chanh sau 3 năm đã cho thu hoạch khá.

2. Chuẩn bị đất trồng cây :

Sau khi đã cày bừa nhặt sạch cỏ , phải đào hố trước khi trồng từ 1 – 2 tháng. Tuỳ theo điều kiện của từng nơi mà hố đào sâu hay nông ( vùng đất thấp: 30 - 40cm , đất đồi: 60-80cm. Mặt hố rộng 60 - 80cm ). Bón lót mỗi hố 20 - 30kg phân chuồng hoai với 0 , 5kg supe lân. Trộn đều với đất , xỉa thành hố và lấp hố trước khi trồng ít ra nửa tháng.

Khi trồng đặt bầu nông ngang mặt để , cho một ít phân hoai vào chung quanh bầu , lấp qua một lớp đất mỏng. Xong cắm một cọc tre hoặc gỗ , buộc cây vào để chống gió lay , sau thời gian ấy phủ gốc bằng cỏ khô hay rơm rạ rồi tưới nước ( khoảng một thùng gánh nước cho một gốc ) .

3. Thời vụ trồng :

Tốt nhất trong vụ xuân vào tháng 2 – 3. Cũng có thể trồng vào vụ thu tháng 8 - 9 - 10 sớm muộn tuỳ nơi. Nếu trồng vào mưa hè thì cắt bớt lá cây non và phải che phủ trong thời kì đầu. Khoảng cách: Đất vườn phù hợp là 4 x 3cm hay 3x3cm.

4. Chăm sóc cây:

Năm đầu tiên cây chưa đến tuổi trưởng thành có thể trồng xen đậu nành , lạc hoặc các loại rau để chống cỏ dại đồng thời tưới bón cho cả cây ngắn ngày và chanh. Sau khi cây đã bén rễ , hồi xanh có xác xuất dùng nước tiểu nước đã ủ pha loãng 1:10. Đến năm sắp tới thứ 2 , thứ 3 cây đã lớn phát triển nhanh có thể bón đạm hổ sung ( từ 0 , 5 - 1kg sunfat đạm cho một cây ). Đối với chanh đã lớn , đang có nhiều quả nên bón 2 - 3kg lân trộn với phân chuồng cho một cây. Bón phân chuồng cho chanh có thể đào hố theo hình chiếu của tán cây cho phân xuống và lấp đất. Nếu bón phân vô cơ thì cào một lớp đất mỏng , bón phân xong lấp đất lại.

5.Cắt tỉa cành :

Mục đích tạo điều kiện thoáng khí , có đủ ánh sáng cho cây , chống sâu bệnh phá hại , nhất là sâu đục thân. Cần cắt tỉa các cành lá rậm rạp ở sát gốc và trong tán cây , bỏ các cành khô , cành già , cành tăm , những cành vượt và những cành có sâu bệnh đem đốt. Thời kì cắt tỉa nên làm vào vụ đông , kết hợp quét vôi ở gốc.