Chanh leo trồng thích hợp trên mọi địa hình. Thích hợp hơn với các loại đất tơi xốp, nhiều chất hữu cơ như: Đất thịt nhẹ hay các vùng đất đỏ Bazan … Đất quá chua hoặc quá kiềm cũng gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triến của cây chanh leo. trước khi trồng cần chú ý:  Làm sạch cỏ dại, làm đất bằng phẳng, nên làm các rãnh thoát nước tránh xói mòn. Đào hố với kích thước 60 x 60 x 60cm, đẻ lớp đất mặt sang bên cạnh. Bón trước lượng vôi 0,5 kg/hố sau đó tiến hành bón lót thêm phân chuồng với lượng thích hợp 10-15kg + 0,5 kg lân/hố. Sau đó trộn đều với lớp đất mặt.

Sâu bệnh hại cây chanh leo chủ yeeua là các loại ruồi đục trái Dacus dorsalis, Dacus cucurbitae. Đối với loại sâu bệnh này nên dùng thuốc SOFRI protein, chỉ cần phun dưới tán mỗi cây một khoảng 30 cm x 30cm cách mặt đất 0,8 – 1,0m, trong trường hợp mật độ ruồi ít thì 1 cây phun 1 cây không nên phun, sẽ dẫn dụ ruồi ăn và chết Các loại nhện đỏ, rệp: Dùng các loại thuốc Nissoran, Bifentox 30ND, Vineem 1500EC, … liều lượng dùng để bón phải đúng theo khuyến cáo trên bao bì sản phẩm. Bọ trĩ,  các loại rầy : Vertimec, Tập kỳ, Mospilan, Confidor...để  phòng trừ sâu bệnh này. Khi phun thuốc cần chú ý tránh thời gian cây hoa  nở vào sáng sớm, ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn của hoa. Cần chú ý ra thăm đồng ruộng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sâu bệnh hại để phòng trừ hiệu quả.