Kĩ thuật trồng giống khoai tây VT2

1. Làm đất , lên luống

Đất cày bừa kỹ , tơi nhỏ , sạch cỏ dại mới lên luống. 
Luống đơn rộng 55-60cm , cao 25-30cm , trồng 1 hàng. 
Luống kép rộng 1 , 1-1 , 2 m , cao 25-30 cm , trồng 2 hàng.

2. Thời vụ trồng

Khoai tây ngày nay có thể trồng 2 vụ là vụ Đông và vụ Xuân , trồng cốt tử vào vụ Đông. Trong đó: 
+ Vụ sớm trồng 10-30 tháng 10. 
+ Chính vụ trồng 1-30 tháng 11. 
+ Vụ muộn trồng 10/12 đến 20 tháng 1 năm sau ( trồng thu hoạch để làm giống ).

3.  Phương pháp tách củ

- Nên trồng nguyên củ , nếu củ to từ 50 gam trở lên ta dùng dao sắc vô trùng trước khi cắt. 
+Phương pháp cắt: Cắt dọc theo củ đảm bảo mỗi miếng có tối thiểu là 1 mầm đã nhú. Không nên cắt miếng quá nhỏ , cây sẽ yếu và phát triển kém. 
+ Cắt xong , chấm mặt vết cắt vào tro bếp hoặc bột xi măng , để se mặt rồi đem trồng. Cắt khi các mầm mới nhú , vì nếu để quá khi trồng mầm mọc sẽ yếu. Để ý , không để vết cắt tiếp xúc trực tiếp với phân bón , các mầm phải ở phía trên.

4. Mật độ trồng 

Khoảng cách trồng 25-30cm x 65-70cm , đảm bảo mật độ 50.000 -55.000 khóm/ha. Sau khi đặt củ , lấp 1 lớp đất nhỏ lên trên mầm 4-5 cm. Đảm bảo đất đủ ấm để cây nhanh mọc. Lượng giống 800kg -1.000kg/ha.

5. Lượng phân bón và chăm sóc:

Loại phân Lượng bón ( kg/ha ) Lượng bón ( kg/sào ) 
Voi 500-554 18-20 
Phân chuồng 15.000-20.000 500-700 
Supelân 460-500 16-18 
Đạm ure 160-220 6-8 
Kali Clorua 140-200 5-7 
( có thể thay thế phân chuồng bằng phần vi sinh với tỷ lệ 1 tấn phân chuồng = 50kg phân vi sinh ) 
- Cách bón: Phân đơn: bón lót tất lượng phân chuồng + lân + vôi + 70% lượng đạm + 70% lượng Kali.
Bón thúc tất lượng đạm và kali còn lại khi vun xới lần 2. 
Chú ý: Khi bón phân cần bón xa gốc khoai tây.

6. Vun xới

Lần 1: Sau trồng 7-10 ngày vun xới nhẹ lấp củ khoai phối hợp với tỉa mầm ( chỉ để lại 3-5 thân/khóm ). 
Lần 2: Sau trồng 20-25 ngày , xới sâu , vun cao , bón thúc. 
Lần 3: Sau trồng 35-40 ngày , xới nhẹ , vét rãnh luống , vun cao gốc.

7. Tưới nước 

+ Sau khi trồng giữ đất ẩm thường xuyên , nếu khô phải kịp thời tưới nước. 
+ Tưới nước cho khoai tây nên tập trung vào các thời gian sau: 
*Tưới lần 1: Sau khi mọc 15-20 ngày , tưới ngập rãnh. 
*Tưới lần 2: Sau lần 1 từ 15-20 ngày. 
*Tưới lần 3: Sau khi trồng 60-65 ngày. 
+ Phương pháp tưới: Cho nước vào ngập 2/3 rãnh và tưới ướt lên luống khi nào thấy đất ở giữa luồng ngã màu sẫm là được , sau đó tháo nước ra , có thể tưới bằng thùng ô doa hoặc phun.