Kĩ thuật trồng ổi xá lị không hạt

1. Chuẩn bị đất: ,

Đấp mô để không bị úng , giúp cây phát triển tốt. Mô trồng cao 20-30cm , rộng 50-60cm. Nguyên liệu cho vào hố gồm : 10 kg phân hữu cơ + 300-500g phân lân + 0.5-1kg vôi.

2.  Khoảng cách:

Tùy theo điều kiện trồng thâm canh hay xen canh mà có khoảng cách trồng : 1.5-2m hoặc 1.8-2m.

3. Cách trồng:

Đặt cây giữa mô trồng và lắp đất vừa ngang mặt bầu. Cắm cọc giữ cho cây con một mực không lay gốc , tủ rơm hoặc cỏ khô giữ ẩm cho cây. Nếu cây còn yếu phải che năng và tưới đều cho tới khi cây mọc cứng.

4. Phân bón :

Ổi cho nhiều trái và liên tục trong năm nên coi trọng đến phân đạm và kali. Lượng phân bón tùy theo đất và tình trạng sinh trưởng của cây…Vùng bị phèn nên bón thêm vôi , lân , tro. bón phân định kỳ khoảng 20 – 25 ngày càng lần để nuôi trái , kích thích ra chồi , ra hoa , ra rễ mới. Lượng phân bón cho mỗi lần khoảng 150 – 200gr phân NPK ( loại 20-20-15 ) tùy theo tình hình sinh trưởng tốt , xấu của cây. Lượng phân bón tăng dần theo tuổi cây.

5.Tỉa cành:

Sau khi thu hoạch , tiến hành tỉa cây , cắt ngọn ở độ cao 1m , xới đất quanh gốc và bón phân cho mỗi gốc khoảng 10 – 15kg phân hữu cơ mục , 300gr phân NPK ( loại 20-20-15 ) , sau đó vét mương bồi lên trên một lớp bùn mỏng , khi lớp bùn khô nứt thì tưới nước giữ ẩm luôn luôn để cây ra rễ và chồi mới. 
-khi ra hoa: Khi chồi có 4-5 cặp lá , tiến hành tỉa chồi xấu , và bấm ngọn , chừa lại 3-4 cặp lá. Bón 0.5-1kg phân NPK. Khi chồi mới có 4 – 5 cặp lá , tỉa bỏ những chồi nhỏ , yếu , chỉ hạn chế mỗi nhánh cấp 1 từ 4 – 5 chồi to khỏe và thành phần đều xung quanh. Bấm ngọn chỉ để lại mỗi chồi 3 – 4 cặp lá. Sau một thời gian ở nách cặp lá trên cùng sẽ mọc ra hai chồi mới , nối bấm ngọn những chồi mới như đã làm ở trên , chồi mới sẽ cho một cặp hoa ( rồi đây sẽ cho một cặp trái ).

6. Bảo quản :

Khi quả có đường kính 2cm , tiến hành phun thuốc ngừa sâu bệnh. Có thể dùng bao chuyên dùng để bao trái hoặc bao nilon trắng giúp quả giảm bớt cháy nắng và ruồi đục trái , …gây hại trái.

7. Thu hoạch:

Khoảng 2 , 5 tháng sau khi hoa trổ thì thu hoạch trái , 3-4 ngày thu một lần. Nếu chăm chút tốt , bón phân và tưới nước luôn luôn cây sẽ cho trái quanh năm.