PHƯƠNG PHÁP TRỒNG ỔI CHO SAI QUẢ

Để khai thác triệt để tiềm năng của giống cây ổi, tại nhiều nhà vườn ở khu vực Nam Bộ hiện đã và đang trồng ổi theo hướng là tập trung chuyên canh với diện rộng. Nhằm thu được hiệu quả kinh tế cao thì họ đã tiến hành áp dụng khá nhiều biện pháp mà trong đó có các công việc như đốn, tỉa hay tạo tán và bấm đọt... cho cây thường xuyên.

1. Nếu muốn vườn cây ổi cho ra nhiều quả, bạn cần phải tiến hành cải tạo lại cả khu vườn trồng ổi theo cách như sau: Nếu vườn ổi đã được trồng với khoảng cách giữa các cây là 2 - 2,5m thì trung bình cứ cách một cây nên tiến hành chặt bỏ một cây, bởi vì ở tuổi này thì khoảng cách cây cách cây là 4 - 5m là vừa đủ. Đối với những cây còn lại mà không chặt bỏ, thì vào đầu mùa mưa cứ mỗi cây nên để lại một nhánh cấp 1 (chính là những nhánh cây mọc ra trực tiếp từ thân chính), còn lại các nhánh cấp 1 khác thì nên cưa bỏ đi phần ngọn, và chỉ để lại khoảng một đoạn dài 1m (độ dài này tính từ thân chính), và sau đó dùng sơn để bôi lên vết cắt đó để cho cây không bị mất đi nước cũng như vết cắt không bị khô và mục.

2. Ở bước tiếp theo đó, cần sử dụng cuốc để xới đất sâu thêm khoảng từ 5 - 7cm (tiến hành xới cách gốc cây khoảng từ 0,5m trở ra).Sau đó thì rải bón cho mỗi gốc cây khoảng từ 10 - 15kg loại phân hữu cơ đã ủ hoai mục, và 300g phân NPK (loại hàm lượng theo tỷ lệ 20-20-15), rồi sau đó thì vét mương để bồi lên trên đó một lớp bùn thật mỏng, sau khi đợi lớp bùn đã khô nứt thì tiến hành tưới nước luôn để giữ ẩm thường xuyên nhằm giúp cho cây ra rễ cũng như chồi mới. Ngay khi chồi mới có tới 4 - 5 cặp lá cần tiến hành cưa bỏ nốt đi nhánh cấp 1 mà ta đã chừa lại ở lúc đầu. Sau tỉa bỏ đi những chồi non mà nhỏ và yếu, chỉ cần giữ lại ở mỗi nhánh cấp 1 đó khoảng 4 - 5 chồi to, khỏe cũng như phân bố đều ở xung quanh. Sau đó tiến hành bấm ngọn, và chỉ cần để lại ở mỗi chồi đó khoảng 3 - 4 cặp lá.
Sau một khoảng thời gian thì ở phía nách cặp lá ngay trên cùng sẽ trổ ra hai chồi mới, tiếp tục tiến hành bấm ngọn những chồi mới đó như đã vừa làm ở trên đây, chồi mới này sẽ cho ra một cặp hoa (mà sau này nó sẽ cho ra một cặp quả) và một cặp chồi mới tiếp nữa... Cứ như vậy chỉ sau một khoảng thời gian thì cây ổi sẽ cho một tán mới có hình nấm. Cần đặc biệt lưu ý trong suốt quá trình chăm sóc vườn ổi phải thường xuyên cắt tỉa bỏ đi những lá cây già, hay cành tăm... ở ngay phía bên trong tán cây để vườn ổi luôn luôn được thông thoáng, và giảm bớt sâu bệnh.

3. Cần thường xuyên vệ sinh làm cỏ, giữ cho vườn ổi luôn được sạch sẽ. Vào mùa khô thì cần sử dụng cỏ rác, hay rơm rạ hoặc lá khô... ủ kín xung quanh phía gốc cây, và tưới nước để giữ ẩm cho cây thường xuyên, giúp cây cho ra nhiều quả, quả mau phát triển. Vào mùa mưa thì nên thu gom những vật liệu để che phủ gốc giữ cho gốc cây không bị ẩm ướt, từ đó hạn chế được bệnh hại cho cây ổi.

4. Ngay sau lần bón phân cho cây lúc cưa nhánh và xới đất khoảng từ 1 - 2 tháng, thì tiến hành bón phân cho cây định kỳ 20 - 25 ngày/lần để giúp cây nuôi quả, cũng như kích thích cho cây nảy chồi, ra hoa, phát triển rễ mới. Với mỗi cây lượng phân bón cho mỗi lần là khoảng từ 150 - 200g phân NPK (loại có tỷ lệ 20-20-15), và cũng cần tùy theo tình hình phát triển hay sinh trưởng tốt, xấu với mỗi cây/ Theo tuổi cây, lượng phân bón cần tăng dần theo.